Rimavská Sobota

autoskolagonda-pobocka-velkykrtis

Stavbárov 2A , 979 01  Rimavská Sobota (ATB Slovakia za úradom práce)

Informovať sa môžete v čase teórie alebo telefonicky.

asgondalc@gmail.com
Sekretariát: +421 917 238 826


Úhrada na bankový účet:

SLSP IBAN: SK 32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka IBAN: SK 56 1100 0000 0029 4800 8946

VS: Dátum narodenia

Poznámka: Meno a priezvisko uchádzača o vodičské oprávnenie