Školenie pre vodičov

autoskola-kurzy-2

Ponuka pre firmy

Školenie vodicov resp. zamenstnancov v práci sú povinní absolvovat všetci zamestnanci,
ktorí používajú služobné vozidlo akejkolvek skupiny v zmysle zákona c.124/2006.

Školenia organizujeme v priestoroch autoškoly.

Pri väčšom počte uchádzačov aj v priestoroch vašej firmy

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0915/976 440.