Kvalifikácia vodičov

autoskola-gonda-kvalifikaci

Základná kvalifikácia vodičov a výcvik

Základná kvalifikácia vodičov

Základná kvalifikácia vodičov sa vykonáva na nákladnú (VP na C1, C) alebo osobnú dopravu (D1,D).
Kurz obsahuje 280 hodín teoretickej časti, resp. zrýchlený kurz 140 hodín
Po absolvovaní kurzu nasleduje skúška.

Kurzy prebiehajú podľa počtu uchádzačov prevažne v sídle firmy v Detve ale aj na pobočkách
vo Zvolene, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši.

Kurz sú povinní absolvovať vodiči z povolania, ak majú VP vydaný:

 • po 10.09.2009 pre nákladnú dopravu
 • po 10.09.2008 pre osobnú dopravu (autobus)

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné:

 • vypísať, podpísať PRIHLÁŠKU a odovzdať ju na ktorejkoľvek pobočke v kancelárii
 • kópia OP a VP (možnosť u nás)
 • tlačivo - kurz prvej pomoci (môžete absolvovať aj u nás)

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom císle 0915/976 440.

 

Pravidelný výcvik

Pravidelný výcvik sa vykonáva na nákladnú (VP na C1, C) alebo osobnú dopravu (D1,D).
Kurz zahŕňa 35 hodín teoretickej časti.
Pravidelný výcvik nekončí skúškou.

Kurzy prebiehajú podľa počtu uchádzačov prevažne v sídle firmy v Detve ale aj na pobočkách
vo Zvolene, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši.

Tento kurz sú povinní absolvovať vodiči z povolania, ak majú VP vydaný:

 • pred 10.09.2009 pre nákladnú dopravu
 • pred 10.09.2008 pre osobnú dopravu (autobus)

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné:

 • vypísat, podpísat PRIHLÁŠKU a odovzdat ju na ktorejkolvek pobocke v kancelárii
 • kópia OP a VP (možnost u nás)
 • tlacivo - kurz prvej pomoci (môžete absolvovat aj u nás)
 • do konca kurzu doložit fotograu 3,5 x 4,5 cm

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom císle 0915/976 440.

Podrobné informácie ku kvalifikácii vodičov nájdete na www.kkv.sk a v zákone c. 280/2006