Veľký Krtíš

autoskolagonda-pobocka-velkykrtis

Kurzy bližšie k Vám

Pobočka Velký Krtíš

Školská 21, 990 01 Velký Krtíš
(Gymnázium A. H. Škultétyho)

Informovať sa môžte v čase teórie alebo telefonicky.

Pobočka Velký Krtíš: +421 902 507 158
Gonda Lubomír ml. - konatel: +421 911 476 351

Úhrada na bankový účet:

SLSP IBAN: SK 32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka IBAN: SK 56 1100 0000 0029 4800 8946

VS: Dátum narodenia

Poznámka: Meno a priezvisko uchádzača o vodičské oprávnenie