Detva

autoskolagonda-pobocka-detva

Kurzy bližšie k Vám

Autoškola Gonda Detva

(Sídlo firmy)
Detva 3179, 962 12 Detva (vedla SAD)

email: emilia@netspace.sk
autoskolagondadetva@gmail.com

Sekretariát: Po-Pia: 7,00 - 15,30
+421 915 976 440

Ekonomické oddelenie: Po-Pia: 7,00 - 16,00
+421 907 831 987
+421 919 067 150

Gonda Ľubomír - konateľ: +421 907 537 914
Gondová Emília: +421 907 831 987

Úhrada na bankový účet:

SLSP IBAN: SK 32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka IBAN: SK 56 1100 0000 0029 4800 8946

VS: Dátum narodenia

Poznámka: Meno a priezvisko uchádzača o vodičské oprávnenie