Banská Bystrica

BANSKA-BYSTRICA

Otvárame kurz na B


Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica (Športové Gymnázium)

Informovať sa môžete v čase teórie alebo telefonicky.

Tel.: +421 902 283 757


Úhrada na bankový účet:

SLSP IBAN: SK 32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka IBAN: SK 56 1100 0000 0029 4800 8946

VS: Dátum narodenia

Poznámka: Meno a priezvisko uchádzača o vodičské oprávnenie