Banská Bystrica

BANSKA-BYSTRICA

Kurzy bližšie k Vám

V súčasnosti pripravujeme realizáciu kurzov v Banskej Bystrici. Predbežné prihlášky môžte zaslať prostredníctvon online formuláru.

Úhrada na bankový účet:

SLSP IBAN: SK 32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka IBAN: SK 56 1100 0000 0029 4800 8946

VS: Dátum narodenia

Poznámka: Meno a priezvisko uchádzača o vodičské oprávnenie