Vekové obmedzenie: 24 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu D!

Vozidlo: PV-02-PN-V

Rok výroby: 2006