Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu C.

Vekové obmedzenie: 21 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

Vozidlo: Panav TVL 18 PK

Rok výroby: 2002