Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu C1.

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

Vozidlo: PV-02-PN-V 

Rok výroby: 2006