Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B.

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

NOVINKA! B/96

Uchádzač o vodičské oprávnenie musí spĺňať všetky podmienky, teda nusí dosiahnuť stanovený vek, a musí absolvovať kurz. Kurz sa nekončí skúšou! Príves za osobný aqutomobil je obmedzený na celkovú hmotnosť vozidla, teda do 4250 kg.

Vozidlo: PV-02-PN-V

Rok výroby: 2006