Vekové obmedzenie: 17 rokov (uchádzač musí dosiahnuť vek najneskôr v deň skúšok)

Motorové vozidlo: Same explorer 3 85

Zdvihový objem: 4038 cm3

Výkon: 62,5 kW

Rok výroby: 2013