• uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška 
  • Vekové obmedzenie: 17 rokov (uchádzač musí dosiahnuť vek najneskôr v deň skúšok)

Naše vozidlá: Same explorer 3 85

Zetor Proxima