Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

Motorové vozidlo: Kawasaki Vulcan S

Zdvihový objem: 649 cm3

Výkon: 35 kW

Rok výroby: 2015

 

 

Motorové vozidlo: Honda VT 600

Zdvihový objem: 583 cm3

Výkon: 29 kW

Rok výroby: 2003

 

Ak má uchádzač záujem o rozšírenie zo skupiny A1 na skupinu A2, je povinný absolvovať kurz, po ktorom nenasleduje záverečná skúška. Uchádzač musí predložiť potvdenie (čestné prehlásenie) o dvojročnej praxi.