Základná kvalifikácia vodičov

v zmysle zákona č. 280/2006

Kurz základnej kvalifikácie vodičov sa vykonáva na nákladnú alebo osobnú dopravu (autobus).

 Tento kurz sú povinní absolvovať vodiči z povolania, ak majú VP vydaný:  - po 10.09.2009 pre nákladnú dopravu
   - po 10.09.2008 pre osobnú dopravu (autobus)

 

Kurzy základnej kvalifikácie prebiehajú na pobočkách v Detve, Zvolene, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši. Kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu zahŕňa 280 hodín teoretickej časti, resp. zrýchlený kurz 140 hodín a na osobnú dopravu (autobus) 140 hodín . Po absolvovaní kurzu nasleduje skúška. 

Viac informácií nájdete na www.kkv.sk

 

Pravidelný výcvik

v zmysle zákona č. 280/2006

Pravidelný výcvik sa vykonáva na nákladnú alebo osobnú dopravu (autobus).

 Tento kurz sú povinní absolvovať vodiči z povolania, ak majú VP vydaný:  - pred 10.09.2009 pre nákladnú dopravu
   - pred 10.09.2008 pre osobnú dopravu (autobus)

 

Pravidelný vývik zahŕňa 35 hodín teoretickej časti. Pravidelný výcvik nekončí skúškou.

Viac informácií nájdete na www.kkv.sk

 

Školenie vodičov

Školenie vodičov resp. zamenstnancov v práci sú povinní absolvovať všetci zamestnanci, ktorí používajú služobné vozidlo akejkoľvek skupiny v zmysle zákona 124/2006.

Zákon č.124/2006

KURZY VÝKONÁVAME NA ZÁKLADE PRÍSLUŠNÝCH OPRÁVNENÍ!

Školenia organizujeme v priestoroch autoškoly, alebo pri väčšom počte uchádzačov aj v priestoroch vašej firmy.

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.

 

Cena kurzov sa určí dohodou.