Základná kvalifikácia vodičov

Základná kvalifikácia vodičov sa vykonáva na nákladnú (VP na C1, C) alebo osobnú dopravu (D1,D).

 • Kurz obsahuje 280 hodín teoretickej časti, resp. zrýchlený kurz 140 hodín
 • Po absolvovaní kurzu nasleduje skúška
 • Kurzy prebiehajú podľa počtu uchádzačov prevažne v sídle firmy v Detve ale aj na pobočkách vo Zvolene, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši.

Sú povinní ho absolvovať vodiči z povolania, ak majú VP vydaný:

 • po 10.09.2009 pre nákladnú dopravu
 • po 10.09.2008 pre osobnú dopravu (autobus)

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné:

 • vypísať, podpísať PRIHLÁŠKU a odovzdať ju na ktorejkoľvek pobočke v kancelárii
 • kópia OP a VP (možnosť u nás)
 • tlačivo - kurz prvej pomoci (môžete absolvovať aj u nás)

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0915/976 440.


Pravidelný výcvik

Pravidelný výcvik sa vykonáva nákladnú (VP na C1, C) alebo osobnú dopravu (D1,D).

 • Kurz zahŕňa 35 hodín teoretickej časti
 • Pravidelný výcvik nekončí skúškou
 • Kurzy prebiehajú podľa počtu uchádzačov prevažne v sídle firmy v Detve ale aj na pobočkách vo Zvolene, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši.

Tento kurz sú povinní absolvovať vodiči z povolania, ak majú VP vydaný:

 • pred 10.09.2009 pre nákladnú dopravu
 • pred 10.09.2008 pre osobnú dopravu (autobus)

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné:

 • vypísať, podpísať PRIHLÁŠKU a odovzdať ju na ktorejkoľvek pobočke v kancelárii
 • kópia OP a VP (možnosť u nás)
 • tlačivo - kurz prvej pomoci (môžete absolvovať aj u nás)
 • do konca kurzu doložiť fotografiu 3,5 x 4,5 cm

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0915/976 440.

Podrobné informácie ku kvalifikácii vodičov nájdete na www.kkv.sk a v zákone č. 280/2006


ŠKOLENIE VODIČOV

Školenie vodičov resp. zamenstnancov v práci sú povinní absolvovať všetci zamestnanci, ktorí používajú služobné vozidlo akejkoľvek skupiny v zmysle zákona č.124/2006

 • Školenia organizujeme v priestoroch autoškoly
 • pri väčšom počte uchádzačov aj v priestoroch vašej firmy

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0915/976 440.