Adresa: Detva 3179, 962 12 Detva

IČO: 44 004 699

DIČ: 2022550090


Platba na účet

SLSP: SK32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka: SK56 1100 0000 0029 4800 8946

(VS: dátum narodenia/ poznámka: meno a priezvisko uchádzača o VO)