DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

 

Kontakt:

tel:       Ing. Lenka Briňarská :     +421 918 366 649

            RNDr. Michal Cingel:          +421 918 792 470

email:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Prihlášky a informácie:

Podrobné informácie nájdete na stránke www.dekra-safety.sk.

Prihlasovací formulár nájdete na http://dekra-safety.sk/prihlasovaci-formular/

 

Miesto konania kurzov:

ZVOLEN - Autoškola Gonda L+L,s.r.o., Dobronivská cesta 6A, Zvolen

DETVA – Detva 3179, Detva

LUČENEC - Ul. Mieru 1673/1, Lučenec

KOŠICE - HOTEL KOŠICE Moldavská cesta 51, Košice


Základné školenie vodičov ADR

Cena: 228,- € (190,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 3 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prepravy nebezpečných vecí.

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • poučenie o bezpečnosti.

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu v cisternách

Cena: 276,- € (230,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 3 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prepravy nebezpečných vecí v cisternách cestnou dopravou ako napr.: pohonné hmoty, nebezpečné odpady v cisterne, cisternové kontajnery, asfalt…

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • poučenie o bezpečnosti,
 • pohyby nákladu pri rozjazde, brzdení a prejazdom v zákrute pri kvapalných, plynných a tuhých látkach;
 • jazda s cisternovou dopravnou jednotkou a jej správanie sa v rôznych situáciách
 • Tabuľka A, cisternové kódy, osobitné ustanovenia a vozidlá na prepravu v cisternách;
 • používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC);
 • používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci;
 • plnenie, vyprázdňovanie, preprava a manipuláciu s cisternovými a inými prepravnými prostriedkami na kvapalné, plynné a práškové látky;
 • požiadavky na horné a spodné plnenie a vyprázdňovanie cisterny;
 • schvaľovanie vozidiel, platnosť osvedčenia o schválení;
 • požiadavky na konštrukciu vozidiel;

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu triedy 1 (výbušnín)

Cena: 276,- € (230,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 3 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prepravy látok a predmetov triedy 1 (výbušnín) cestnou dopravou.

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • poučenie o bezpečnosti,
 • vlastnosti výbušných látok a predmetov, klasifikácia,
 • rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
 • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
 • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti.

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu triedy 7 (rádioaktívneho materiálu)

Cena: 276,- € (230,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 3 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prepravy nebezpečných vecí rádioaktívneho materiálu triedy 7 cestnou dopravou.

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • poučenie o bezpečnosti,

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Obnovovacie školenie vodičov ADR (základné)

Cena: 192,- € (160,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, ktorý žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia vodičov ADR.

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • poučenie o bezpečnosti
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADR.

Typ a platnosť osvedčenia: predĺženie platnosti ADR osvedčenia o školení vodičov na ďalších 5 rokov


Obnovovacie školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu v cisternách

Cena: 204,- € (170,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, ktorý žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia vodičov ADR platné na prepravu nebezpečných vecí v cisternách.

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • poučenie o bezpečnosti,
 • pohyby nákladu pri rozjazde, brzdení a prejazdom v zákrute pri kvapalných, plynných a tuhých látkach;
 • jazda s cisternovou dopravnou jednotkou a jej správanie sa v rôznych situáciách
 • Tabuľka A, cisternové kódy, osobitné ustanovenia a vozidlá na prepravu v cisternách;
 • používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC);
 • používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci;
 • plnenie, vyprázdňovanie, preprava a manipuláciu s cisternovými a inými prepravnými prostriedkami na kvapalné, plynné a práškové látky;
 • požiadavky na horné a spodné plnenie a vyprázdňovanie cisterny;
 • schvaľovanie vozidiel, platnosť osvedčenia o schválení;
 • požiadavky na konštrukciu vozidiel;

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Obnovovacie školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu triedy 1 (výbušnín)

Cena: 204,- € (170,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, ktorý žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia vodičov ADR platné na prepravu látok a predmetov triedy 1 (výbušnín).

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • poučenie o bezpečnosti,
 • vlastnosti výbušných látok a predmetov, klasifikácia,
 • rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
 • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
 • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Obnovovacie školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu triedy 7 (rádioaktívneho materiálu)

Cena: 204,- € (170,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, ktorý žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia vodičov ADR platné na prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7.

Obsahová náplň

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • poučenie o bezpečnosti,

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou


Rozširovacie školenie vodičov ADR - cisterny

Cena: 105,- € (87,50 € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné látky, ktorí sú držiteľmi osvedčenia ADR a pripravujú sa na prepravu nebezpečných vecí v cisternách ako napr.: pohonné hmoty, nebezpečné odpady v cisterne, cisternové kontajnery, asfalt…

Obsahová náplň

 • pohyby nákladu pri rozjazde, brzdení a prejazdom v zákrute pri kvapalných, plynných a tuhých látkach;
 • jazda s cisternovou dopravnou jednotkou a jej správanie sa v rôznych situáciách
 • Tabuľka A, cisternové kódy, osobitné ustanovenia a vozidlá na prepravu v cisternách;
 • používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC);
 • používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci;
 • plnenie, vyprázdňovanie, preprava a manipuláciu s cisternovými a inými prepravnými prostriedkami na kvapalné, plynné a práškové látky;
 • požiadavky na horné a spodné plnenie a vyprázdňovanie cisterny;
 • schvaľovanie vozidiel, platnosť osvedčenia o schválení;
 • požiadavky na konštrukciu vozidiel;

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť na prepravu v cisternách, s medzinárodnou platnosťou


Rozširovacie školenie vodičov ADR – trieda 1 (výbušniny)

Cena: 120,- € (100,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné látky, ktorí sú držiteľmi osvedčenia ADR a pripravujú sa na prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7 v kusových zásielkach a vo voľne loženom stave.

Obsahová náplň

 • vlastnosti výbušných látok a predmetov, klasifikácia,
 • rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
 • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
 • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť na prepravu látok a predmetov triedy 1, s medzinárodnou platnosťou


Rozširovacie školenie vodičov ADR – trieda 7 (rádioaktívny materiál)

Cena: 120,- € (100,- € bez DPH) + 20,- správny poplatok

Rozsah kurzu: Výučba prebieha 2 dni. Skúška nasleduje po poslednom dni školenia.

Cieľová skupina: Vodiči vozidiel prepravujúcich rádioaktívny materiál triedy 7 v kusových zásielkach a vo voľne loženom stave.

Obsahová náplň

 • pohyby nákladu pri rozjazde, brzdení a prejazdom v zákrute pri kvapalných, plynných a tuhých látkach;
 • jazda s cisternovou dopravnou jednotkou a jej správanie sa v rôznych situáciách
 • Tabuľka A, cisternové kódy, osobitné ustanovenia a vozidlá na prepravu v cisternách;
 • používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC);
 • používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci;
 • plnenie, vyprázdňovanie, preprava a manipuláciu s cisternovými a inými prepravnými prostriedkami na kvapalné, plynné a práškové látky;
 • požiadavky na horné a spodné plnenie a vyprázdňovanie cisterny;
 • schvaľovanie vozidiel, platnosť osvedčenia o schválení;
 • požiadavky na konštrukciu vozidiel;

Typ a platnosť osvedčenia: ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť na prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7, s medzinárodnou platnosťou


Školenie ADR iných ako vodičov (podľa kapitol 1.3 a 8.2.3 dohody ADR)

Cena: 75 € (62,50 € bez DPH), v prípade individuálnych požiadaviek na tento kurz sa cena stanoví dohodou.

Popis kurzu: získať prehľad o požiadavkách dohody ADR na prepravu nebezpečných vecí po ceste

Cieľová skupina: Osoby, ktoré pracujú ako

 • prevádzkovateľ cestných vozidiel,
 • riadiaci pracovník,
 • dispečer, disponent,
 • príjemca,
 • vodiči podlimitnej prepravy,
 • vodiči prepravujúci nebezpečné veci balené v obmedzených množstvách,
 • vodiči prepravujúci nebezpečné veci balené vo vyňatých množstvách
 • vodiči vozidiel iných, ako sú vodiči, ktorí sú držiteľmi osvedčenia v súlade s bodom 8.2.1, zúčastnení na cestnej preprave nebezpečných vecí

Obsahová náplň: Obsah školenia sa prispôsobuje požiadavkám účastníkov školenia v závislosti od ich pracovnej náplne.

Typ a platnosť osvedčenia: osvedčenie o školení

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz):

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 hodiny